VITICULTORS CATALANS

Freixenet (Grup Henkel) paga el raïm a 30 cèntims el quilo. Donat el volum que produeix, aquesta empresa és la que, d’alguna manera, fixa el preu de mercat. Altres marques el paguen millor per assegurar-se un raïm de més qualitat, ecològic i collit a mà, però el preu sempre està significativament per sota d’1 € per quilo.

Aquest preu és insostenible pels viticultors i aquests estan condemnats a fer prevaler la quantitat sobre la qualitat de les collites o a desaparèixer. A França s’arriba a pagar el quilo fins a 7 €. Els viticultors poden tenir una economia sanejada el que els hi permet tenir cura del raïm per satisfer les expectatives del comprador. A Catalunya, llevat de les vinyes que el mateix viticultor decideix dedicar a l’elaboració de vi, només es persegueix obtenir grans quantitats per pal·liar, en la mesura del possible, l’efecte del baix preu.

 

Enguany, el míldiu ha malmès, de mitjana, un 35% de les collites. No cal fer gaires números per veure la situació del sector.

De la mateixa manera que els sindicats es preocupen per assegurar uns salaris mínims, els Consells Reguladors de les diferents DO’s, que són els responsables de vetllar per la qualitat del producte, haurien de fixar uns preus mínims pel raïm. No oblidem que es tracta d’un sector important dins del panorama econòmic de Catalunya. Així no es pot seguir.