Política de privacitat

Varietats d’Alçada, S.L. (d’ara endavant, “varietal500”) com a propietari de la pàgina www.varietal500.com i de les aplicacions mòbils iOS/Android associades (d’ara endavant, els “portals”) és conscient del valor de la seva informació personal, de manera que està constantment preocupat i tractant de protegir la privacitat dels seus usuaris. Aquest document ha estat elaborat d’acord amb l’article 13 del Reglament 2016/679 de la UE (d’ara endavant, el “RGPD”) per tal de poder conèixer la nostra política de privacitat, per entendre com es tracten les seves dades personals en navegar pels nostres portals i, en el seu cas, doni el seu consentiment al tractament de les seves dades personals de forma expressa i informada. La informació i dades facilitades per vostè seran tractades d’acord amb les disposicions del RGPD i de les obligacions de confidencialitat que inspiren l’activitat de VARIETAL500.

D’acord amb les normes del RGPD, el tractament dut a terme per VARIETAL500 es basarà en els principis de legalitat, equitat, transparència, limitació de la finalitat del tractament, minimització de les dades, exactitud, integritat i La confidencialitat.

Índex

 1. Responsable del tractament
 2. Dades personals objecte de tractament
  1. Dades de navegació
  2. Categories especials de dades personals
  3. Dades facilitades voluntàriament per l’interessat
  4. Galetes
 3. Finalitat del tractament
 4. Legitimació jurídica i caràcter obligatori o facultatiu del tractament
 5. Destinataris de les dades personals
 6. Preservació de les dades personals
 7. Drets de la persona interessada
 8. Modificacions

1. Responsable del tractament

El responsable del tractament de les seves dades és Varietats d’Alçada, S.L. amb domicili social a Masia La Fàbrega, carretera TV 244 km 14,2 – 43714 El Pla de Manlleu (Aiguamúrcia) – Tarragona – Espanya.

2. Dades personals objecte de tractament

L’informem que VARIETAL500  tractarà únicament les dades personals que siguin estrictament necessàries per a la correcta navegació pels portals i amb les finalitats descrites en el següent punt 3 “propòsits de tractament” (d’ara endavant, “dades personals”).

Les dades personals tractades a través dels portals són les següents:

Dades de navegació

Els sistemes informàtics i els procediments de programari utilitzats per al funcionament dels portals adquireixen, durant el seu funcionament normal, unes dades personals la transmissió de les quals està implícita en els protocols de comunicació d’Internet. Aquesta informació no es recopila per estar associada a usuaris identificats. No obstant això, per la seva naturalesa, pot, a través del tractament i l’associació amb dades mantingudes per tercers, permetre la identificació d’aquests usuaris. Aquesta categoria de dades inclou les adreces IP o els noms de domini dels ordinadors utilitzats pels usuaris que es connecten als portals, l’URI (Uniform Resource Identifier) dels recursos sol·licitats, el moment de la sol·licitud, el mètode utilitzat per enviar la sol·licitud al servidor, la mida del fitxer obtingut en resposta, el codi numèric que indica l’estat de la resposta del servidor (correcta, error, etc.) i altres paràmetres relacionats amb el sistema operatiu i l’entorn informàtic. Aquestes dades es fan servir amb l’única finalitat d’obtenir informació estadística anònima sobre l’ús dels portals i per verificar-ne el funcionament correcte, identificar anomalies i/o abusos, i s’eliminen immediatament després del tractament. Les dades es podrien utilitzar per determinar la responsabilitat en cas d’hipotètics delictes informàtics contra els portals o contra tercers.

Les cookies

Els portals utilitzen cookies analítiques de tercers per prestar serveis que coincideixin amb les preferències que ha expressat en navegar per la web. Podeu trobar informació específica sobre aquesta secció accedint a l’enllaç de la política de cookies.

3. Tractament de les finalitats

El tractament que pretenem dur a terme, amb el seu consentiment exprés quan sigui necessari, té les següents finalitats:

Categoria de grups d’interès

Propòsit

Usuari visitant dels portals

Usabilitat i anàlisi de qualitat per a la millora dels nostres serveis

Client

Gestió comercial, comptable i administrativa dels clients.

Prestació dels serveis sol·licitats pel soci.

Recollida i publicació de valoracions sobre productes.

Respondre a les sol·licituds d’assistència o d’informació

Enviament de comunicacions comercials sobre productes i serveis de VARIETAL500.

Elaboració de perfils comercials mitjançant tractaments automatitzats amb l’objectiu de desenvolupar accions comercials sobre els productes de VARIETAL500, basant-se en l’històric de compres.

Proveïdor

Gestió comercial, comptable i administrativa de proveïdors.

Gestió de projectes i estudi d’empreses potencials proveïdores.

Candidat

Concertar

Tots els anteriors

Complir les obligacions legals, comptables i fiscals corresponents a VARIETAL500.

Propòsit

Legitimació

Anàlisi d’usabilitat i de qualitat per a la millora dels nostres serveis.

L’interès legítim de VARIETAL500 (art. 6,1 f) del RGPD.

Gestió comercial, comptable i administrativa dels clients.

Prestació dels serveis sol·licitats pel client.

Accés a l’àrea de clients de la web/apps  de VARIETAL500.

Recollida i publicació de valoracions sobre productes.

Respondre a les sol·licituds d’assistència o d’informació

 

El tractament és necessari per al manteniment de la relació comercial o per donar resposta a les peticions de l’interessat (art. 6,1 b) del RGPD.

Enviament de comunicacions comercials sobre productes i serveis de VARIETAL500.

Elaboració de perfils comercials mitjançant tractaments automatitzats amb l’objectiu de desenvolupar accions comercials sobre els productes de VARIETAL500, basant-se en l’històric de compres.

El consentiment que ens ha proporcionat.

L’interès legítim de VARIETAL500 (art. 6,1 f) del RGPD.

Gestió comercial, comptable i administrativa de proveïdors.

Gestió de projectes i estudi d’empreses potencials proveïdores.

El tractament és necessari per al manteniment de la relació comercial o per donar resposta a les peticions de l’interessat (art. 6,1 b) del RGPD.

Avaluar la candidatura per llocs de treball.

Organitzar entrevistes.

El tractament és necessari per atendre les peticions de la persona interessada (art. 6,1 b) del RGPD.

Complir les obligacions legals, comptables i fiscals corresponents a VARIETAL500.

La normativa aplicable en cada cas (art. 6,1 c) del RGPD.

 

4. Legitimació jurídica i caràcter obligatori o facultatiu del tractament

5. Destinataris de les dades personals

Les seves dades personals poden ser compartides, per als fins establerts en l’apartat 3 anterior, amb:

 1. Subjectes que habitualment actuen com a personal de tractament de dades, és a dir: i) persones, empreses o despatxos professionals que prestin assistència i assessorament a VARIETAL500 sobre temees comptables, administratius, jurídics, fiscals, financers i de cobrament; (II) matèries amb les quals és necessari interactuar per a la prestació de serveis (per exemple, proveïdors d’allotjament, empreses de logística); (III) Subjectes delegats per dur a terme activitats de manteniment tècnic (incloent el manteniment d’equips de xarxa i xarxes de comunicacions electròniques) (en endavant, conjuntament, els “destinataris”);
 2. Persones, entitats o autoritats a qui sigui obligatòria la comunicació de les seves dades personals, en virtut de disposicions legals o ordres de les autoritats;

Algunes de les vostres dades personals es comparteixen amb destinataris que poden estar ubicats fora de l’espai econòmic europeu. En aquest sentit, VARIETAL500 garanteix que el tractament de les seves dades personals per aquests destinataris es realitza d’acord amb el RGPD. De fet, les transferències es poden basar en una decisió d’adequació, en les clàusules contractuals aprovades per la Comissió Europea o en una altra base legal corresponent.

Més informació es pot obtenir contactant directament amb nosaltres (veure les dades de contacte indicades en l’apartat 7. Drets dels interessats).

6. Preservació de les dades

VARIETAL500 només emmagatzema la seva informació personal en la mesura que ho necessitem per poder utilitzar-la d’acord amb les finalitats per a les quals va ser recollida, i d’acord amb la base legal del tractament de la mateixa d’acord amb la legislació aplicable. Les seves dades personals es mantindran mentre existeixi una relació contractual i/o comercial o sempre que no exerceixi el seu dret a suprimir, cancel·lar i/o limitar el tractament de les seves dades.

Un cop hagi completat la seva relació amb vostè per qualsevol dels motius anteriors, la informació es mantindrà degudament bloquejada, sense donar-li cap ús, mentre que pot ser necessari per a l’exercici o la defensa de reclamacions o pot derivar algun tipus de Responsabilitat judicial, legal o contractual pel seu tractament, que ha de ser tractada i per a la qual és necessari recuperar-la. En particular:

Categoria de grups d’interès

Caducitat

Client

10 anys

Proveïdor

10 anys

Candidat

en 24 mesos

 

7. Drets dels interessats

En qualsevol moment, vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació, cancel·lació, portabilitat i oposició a les seves dades personals mitjançant la comunicació amb VARIETAL500 les dades de contacte de les quals indiquem a a continuació:

 • Domicili social: Masia La Fàbrega, carretera TV 244 km 14,2 – 43714 el Pla de Manlleu (Aiguamúrcia) – Tarragona – Espanya
 • Adreça electrònica:info@varietal500.com
 • Telèfon: + 34 616 85 57 34(de dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores)

També pots contactar amb nosaltres a través del següent correu electrònic: info@varietal500.com

Aquesta comunicació inclourà el nom i cognoms, la sol·licitud en la qual es realitza la sol·licitud, domicili a efectes de les notificacions, data, signatura i fotocòpia del DNI o altre document vàlid que l’identifiqui. L’exercici d’aquests drets és gratuït.

Si tens algun conflicte relacionat amb la protecció de les teves dades personals, pots presentar una reclamació davant l’AEPD (www.AEPD.es).

8. Modificacions

VARIETAL500 es reserva el dret de modificar o simplement actualitzar el contingut, en part o en la seva totalitat, també a causa dels canvis en la legislació aplicable. En conseqüència, us convidem a visitar aquesta secció periòdicament per conèixer la versió més recent i actualitzada de la política de privacitat per tal d’estar sempre actualitzada sobre les dades recollides i l’ús que fa VARIETAL500.

 Última actualització: 31 maig 2019