INFORMACIÓ DEL TITULAR DE LA WEB:

  • La web és propietat de Varietats d’Alçada, S.L.
  • Domiciliada a Masia La Fàbrega, Carretera TV 244, Km 14,2, 43714 El Pla de Manlleu, Tarragona, Espanya
  • En cas de voler contactar amb el titular de la web adreceu-vos a info@varietal500.com.
  • Varietats d’Alçada, S.L. està registrada al Registre Mercantil de Tarragona Tom 2907, Llibre 0, Foli 77, Secció 8ª, Fulla T- 48967
  • CIF B55668826

LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES

Mitjançant aquest avis, Varietats d’Alçada, S.L. informa als usuaris de la pàgina web www.varietal500.com sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal a fi i efecte de que lliure i voluntàriament determinin si desitgen facilitar les dades que es demanen en el formulari de sol·licitud d’informació.

Les dades personals seran tractades i incorporade a fitxers dels que Varietats d’Alçada, S.L. en serà titular i responsable. La recollida i el tractament de dades personals té com a finalitat el manteniment de la relació contractual que el client tingui, en el seu cas, amb Varietats d’Alçada, S.L., la gestió, administració, prestació, ampliació i millora de serveis de Varietats d’Alçada, S.L. i la seva adequació a les preferències i gustos dels clients, així com l’enviament per mitjans tradicionals o electrònics d’informació comercial sobre els productes i serveis oferts per Varietats d’Alçada, S.L. actualment i en el futur.

Varietats d’Alçada, S.L. no cedirà ni compartirà les dades personals sense el previ i exprés consentiment dels afectats. Varietats d’Alçada, S.L. ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades legalment requerits. Malgrat això, l’usuari té que ser conscient que les mesures de seguretat a internet no són inexpugnables. Els usuaris tenen reconeguts i podran exercir el seu dret d’accés, cancel·lació i rectificació de les seves dades personals així com d’oposició contactant amb Varietats d’Alçada, S.L. mitjançant correu postal a l’adreça indicada anteriorment.

Varietats d’Alçada es reserva el dret de modificar la present política de protecció de dades per adaptar-la a les novetats legislatives i a les pràctiques de la industria.

DRETS DE PROPIETAT INTELECTUAL

Aquest lloc web és propietat de Varietats d’Alçada, S.L.. Els continguts d’aquest lloc web, incloent-hi textos, imatges, bases de dades, còdecs y qualsevol altre material pertanyen a Varietats d’Alçada, S.L. o a tercers que han autoritzat el seu ús. De forma general queda prohibida la seva utilització amb finalitats comercials, la seva comunicació pública o distribució o qualsevol altre forma d’explotació mitjançant qualsevol procediment així com la seva transformació o alteració. Queda totalment prohibit modificar, copiar o distribuir el còdec de les pàgines o qualsevol element d’aquesta web, llevat de que es compti amb autorització expressa i escrita de Varietats d’Alçada, S.L.